سایت رسمی ما در شانگهای، 17-19 آوریل سال 2016 چین
غرفه شماره: G11 سالن ساعت 4.1

17 آوریل ۱۹, 2016، نمایشگاه ملی، شانگهای، چینخوش آمدید به سایت رسمی ما برای ما میکروسکوپ آخرین چشم پزشکی جراحی، شکاف چشمی لامپ قابل حمل فوندوس دوربین تصویربرداری دیجیتال راه حل های و سیستم های ضبط ویدئویی HD برای اتاق های عمل و تجهیزات تشخیصی...