سایت رسمی ما در دانمارک کپنهاگ دهم و چهاردهم سپتامبر سال 2016

سپتامبر 10 - 14, 2016، مرکز بلا, کپنهاگ، دانمارکخوش آمدید به سایت رسمی ما برای ما میکروسکوپ آخرین چشم پزشکی جراحی، شکاف چشمی لامپ قابل حمل فوندوس دوربین تصویربرداری دیجیتال راه حل های و سیستم های ضبط ویدئویی HD برای اتاق های عمل و تجهیزات تشخیصی...