ابداكشن، عملکرد ابزار

دقت - دقت به ثانیه ±0.3

زندگی طولانی خدمات — اسپیندل تصویب ساختار هوا شناور، دقت و طولانی مدت، هرگز می پوشد و عمر طولانی است.

با استفاده از سیستم خواندن وارد فاز با دقت بالا گریتینگ نرم افزارهای تبدیل کننده و فن آوری های مرتبط

تعداد خطوط توری کفپوش 16300 خطوط در گرد شدگی رسیده.

عرض شبکه دوربین نجومی 0.1 чm است. دقت بالا و ثبات.

با استفاده از سیستم هدف ساز aligning خود است که تشخیص سیگنال با سنسور تصویر و دقت بالا است.

دراز و باریک دقت: ±0.02 чm

دقت حسگر زاویه: 0.3 ثانیه

تنها دقت اندازه گیری: 1 دوم

دقت اندازه گیری زاویه مختلف: ثانیه مقوايی

قطعنامه CCD: 0.03 ثانیه

قابلیت تکرار صادق CCD: ±0.2 ثانیه

وزن حمل: 50 کیلوگرم